Čerpadlá

Čerpadlo alebo pumpa je zariadenie - mechanický stroj, ktorý dodáva kinetickú, potenciálnu, alebo tlakovú energiu tekutine, ktorá cez neho preteká.

V princípe využíva podtlak na vstupe pre vtiahnutie tekutiny do zásobníka a následne pretlak pre jej vypudenie (vypustenie, vytlačenie). Ako pohon čerpadla sa využíva vonkajšia sila napr. elektrická energia. V minulosti boli najbežnejšie ručné čerpadlá.Pomocou čerpadla sa prepravujú tekuté alebo plynné látky (napr. voda) z jedného miesta na druhé.

Rozdelenie čerpadiel podľa umiestnenia :


Ponorné čerpadlá
Povrchové čerpadlá

Druhy čerpadiel použiteľných na čerpanie vody

• Hydrostatické
•   Rotačné
•     Vretenové
•     Lamelové
•     S rotujúcimi piestami
• S kmitavým pohybom
•   Piestové
•   Krídlové
•   Membránové


Hydrodynamické


• Odstredivé
•   Radiálne
•   Diagonálne
• Axiálne
• Obvodové
• Labyrintové
• Kombinované